حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-توضیحاتی در مورد نحوه‌ی بررسی ویزاهای خانوادگی شهروندان افغانستان /-آسان‌تر شدن اجازه‌ی سفر برای دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی /-اگر کارفرما وب‌سایت نداشته باشد آیا می‌توان برای ارزیابی مدارک از سازمان TRA اقدام کرد؟/-آیا تغییر دادن وکیل تاثیری در تسریع روند بررسی پرونده دارد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-توضیحاتی در مورد نحوه‌ی بررسی ویزاهای خانوادگی شهروندان افغانستان /-آسان‌تر شدن اجازه‌ی سفر برای دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی /-اگر کارفرما وب‌سایت نداشته باشد آیا می‌توان برای ارزیابی مدارک از سازمان TRA اقدام کرد؟/-آیا تغییر دادن وکیل تاثیری در تسریع روند بررسی پرونده دارد؟/-پاسخ به سوالات

23/11/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-توضیحاتی در مورد نحوه‌ی بررسی ویزاهای خانوادگی شهروندان افغانستان /-آسان‌تر شدن اجازه‌ی سفر برای دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی /-اگر کارفرما وب‌سایت نداشته باشد آیا می‌توان برای ارزیابی مدارک از سازمان TRA اقدام کرد؟/-آیا تغییر دادن وکیل تاثیری در تسریع روند بررسی پرونده دارد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-توضیحاتی در مورد نحوه‌ی بررسی ویزاهای خانوادگی شهروندان افغانستان

-آسان‌تر شدن اجازه‌ی سفر برای دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی

-اگر کارفرما وب‌سایت نداشته باشد آیا می‌توان برای ارزیابی مدارک از سازمان TRA اقدام کرد؟

-آیا تغییر دادن وکیل تاثیری در تسریع روند بررسی پرونده دارد؟

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

----------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]