حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-وزیر مهاجرت بزودی صدور اجازه خروج به خارج از استرالیا را برای دارندگان ویزاهای ۳ساله و ۵ ساله شروع خواهد کرد./-آخرین مهلت برای درخواست ارزیابی مدرک بصورت Fast teack از اداره ی Vetassess/-نحوه ی اقدام برای ویزای پارتنر برای دارندگان ویزاهای ۳ و ۵ ساله/ -پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-وزیر مهاجرت بزودی صدور اجازه خروج به خارج از استرالیا را برای دارندگان ویزاهای ۳ساله و ۵ ساله شروع خواهد کرد./-آخرین مهلت برای درخواست ارزیابی مدرک بصورت Fast teack از اداره ی Vetassess/-نحوه ی اقدام برای ویزای پارتنر برای دارندگان ویزاهای ۳ و ۵ ساله/ -پاسخ به سوالات

28/11/2022  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-وزیر مهاجرت بزودی صدور اجازه خروج به خارج از استرالیا را برای دارندگان ویزاهای ۳ساله و ۵ ساله شروع خواهد کرد./-آخرین مهلت برای درخواست ارزیابی مدرک بصورت Fast teack از اداره ی Vetassess/-نحوه ی اقدام برای ویزای پارتنر برای دارندگان ویزاهای ۳ و ۵ ساله/ -پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-وزیر مهاجرت بزودی صدور اجازه خروج به خارج از استرالیا را برای دارندگان ویزاهای ۳ساله و ۵ ساله شروع خواهد کرد.

-آخرین مهلت برای درخواست ارزیابی مدرک بصورت Fast teack از اداره ی Vetassess

-نحوه ی اقدام برای ویزای پارتنر برای دارندگان ویزاهای ۳ و ۵ ساله

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]