حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- اعتبار آزمون ناتی برای ویزاهای مهارتی/- صدور تعداد زیادی دعوت‌نامه‌های ۱۹۰ توسط ایالت نیوسالت‌ولز برای متقاضیان داخل و خارج کشور/- توضیحاتی در مورد شرط ۸۶۰۷ برای ویزاهای کاری ۴۸۲/- توضیحاتی در مورد چگونگی خرید یا اجاره‌ی منزل برای مهاجران بعد از ورود به استرالیا/- توضیحاتی در مورد مصاحبه‌ی فنی سازمان وت‌اسس/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- اعتبار آزمون ناتی برای ویزاهای مهارتی/- صدور تعداد زیادی دعوت‌نامه‌های ۱۹۰ توسط ایالت نیوسالت‌ولز برای متقاضیان داخل و خارج کشور/- توضیحاتی در مورد شرط ۸۶۰۷ برای ویزاهای کاری ۴۸۲/- توضیحاتی در مورد چگونگی خرید یا اجاره‌ی منزل برای مهاجران بعد از ورود به استرالیا/- توضیحاتی در مورد مصاحبه‌ی فنی سازمان وت‌اسس/-پاسخ به سوالات

30/11/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- اعتبار آزمون ناتی برای ویزاهای مهارتی/- صدور تعداد زیادی دعوت‌نامه‌های ۱۹۰ توسط ایالت نیوسالت‌ولز برای متقاضیان داخل و خارج کشور/- توضیحاتی در مورد شرط ۸۶۰۷ برای ویزاهای کاری ۴۸۲/- توضیحاتی در مورد چگونگی خرید یا اجاره‌ی منزل برای مهاجران بعد از ورود به استرالیا/- توضیحاتی در مورد مصاحبه‌ی فنی سازمان وت‌اسس/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- اعتبار آزمون ناتی برای ویزاهای مهارتی

- صدور تعداد زیادی دعوت‌نامه‌های ۱۹۰ توسط ایالت نیوسالت‌ولز برای متقاضیان داخل و خارج کشور

- توضیحاتی در مورد شرط ۸۶۰۷ برای ویزاهای کاری ۴۸۲

- توضیحاتی در مورد چگونگی خرید یا اجاره‌ی منزل برای مهاجران بعد از ورود به استرالیا

- توضیحاتی در مورد مصاحبه‌ی فنی سازمان وت‌اسس

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

----------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]