حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- آیا با توجه به شرایط فعلی ایران دولت استرالیا برای ایرانیان ویزای خاصی در نظر گرفته است؟/- صدور تعداد زیادی دعوت‌نامه برای ویزای ۱۹۰ توسط ایالت نیوسالت‌ولز /- اطلاعاتی در رابطه با شانس گرفتن ویزاهای توریستی در شرایط فعلی ایران/- پاسخ به سوالات شنوندگان در رابطه با دارندگان ویزای بریجینگ E/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- آیا با توجه به شرایط فعلی ایران دولت استرالیا برای ایرانیان ویزای خاصی در نظر گرفته است؟/- صدور تعداد زیادی دعوت‌نامه برای ویزای ۱۹۰ توسط ایالت نیوسالت‌ولز /- اطلاعاتی در رابطه با شانس گرفتن ویزاهای توریستی در شرایط فعلی ایران/- پاسخ به سوالات شنوندگان در رابطه با دارندگان ویزای بریجینگ E/-پاسخ به سوالات

08/12/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- آیا با توجه به شرایط فعلی ایران دولت استرالیا برای ایرانیان ویزای خاصی در نظر گرفته است؟/- صدور تعداد زیادی دعوت‌نامه برای ویزای ۱۹۰ توسط ایالت نیوسالت‌ولز /- اطلاعاتی در رابطه با شانس گرفتن ویزاهای توریستی در شرایط فعلی ایران/- پاسخ به سوالات شنوندگان در رابطه با دارندگان ویزای بریجینگ E/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- آیا با توجه به شرایط فعلی ایران دولت استرالیا برای ایرانیان ویزای خاصی در نظر گرفته است؟

- صدور تعداد زیادی دعوت‌نامه برای ویزای ۱۹۰ توسط ایالت نیوسالت‌ولز

- اطلاعاتی در رابطه با شانس گرفتن ویزاهای توریستی در شرایط فعلی ایران

در رابطه با دارندگان ویزای بریجینگ E

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

----------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]