حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- صدور تعداد زیادی دعوت‌نامه برای متقاضیان ویزاهای مهارتی ۱۸۹ و ۴۹۱ در هفته‌ی اخیر توسط اداره‌ی مهاجرت/- دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی برای بررسی مدارک توسط اداره‌های ارزیابی مختلف/- آیا مدت انتظار برای صدور ویزای ۱۰۰ جزء زمان لازم برای اخذ شهروندی استرالیا محاسبه می‌شود؟/- آیا با داشتن ویزای ۴۸۹ و اقدام برای ویزای ۱۹۰ می‌توان در مناطق ریجینال زندگی کرد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- صدور تعداد زیادی دعوت‌نامه برای متقاضیان ویزاهای مهارتی ۱۸۹ و ۴۹۱ در هفته‌ی اخیر توسط اداره‌ی مهاجرت/- دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی برای بررسی مدارک توسط اداره‌های ارزیابی مختلف/- آیا مدت انتظار برای صدور ویزای ۱۰۰ جزء زمان لازم برای اخذ شهروندی استرالیا محاسبه می‌شود؟/- آیا با داشتن ویزای ۴۸۹ و اقدام برای ویزای ۱۹۰ می‌توان در مناطق ریجینال زندگی کرد؟/-پاسخ به سوالات

14/12/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- صدور تعداد زیادی دعوت‌نامه برای متقاضیان ویزاهای مهارتی ۱۸۹ و ۴۹۱ در هفته‌ی اخیر توسط اداره‌ی مهاجرت/- دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی برای بررسی مدارک توسط اداره‌های ارزیابی مختلف/- آیا مدت انتظار برای صدور ویزای ۱۰۰ جزء زمان لازم برای اخذ شهروندی استرالیا محاسبه می‌شود؟/- آیا با داشتن ویزای ۴۸۹ و اقدام برای ویزای ۱۹۰ می‌توان در مناطق ریجینال زندگی کرد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- صدور تعداد زیادی دعوت‌نامه برای متقاضیان ویزاهای مهارتی ۱۸۹ و ۴۹۱ در هفته‌ی اخیر توسط اداره‌ی مهاجرت

- دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی برای بررسی مدارک توسط اداره‌های ارزیابی مختلف

- آیا مدت انتظار برای صدور ویزای ۱۰۰ جزء زمان لازم برای اخذ شهروندی استرالیا محاسبه می‌شود؟

- آیا با داشتن ویزای ۴۸۹ و اقدام برای ویزای ۱۹۰ می‌توان در مناطق ریجینال زندگی کرد؟

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

----------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]