حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- صدور ۳۵ هزار دعوت‌نامه‌ برای ویزاهای مهارتی ۱۸۹ در راند ۸ دسامبر/-به ۱۹ هزار نفر دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی از اوایل سال ۲۰۲۳ اقامت دائم داده خواهد شد /-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/-برداشته شدن دیوان تجدید نظر و جایگزینی آن توسط اداره‌ی دیگری در سال آینده/-تسریع زمان بررسی پرونده‌های ویزاهای مهارتی/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- صدور ۳۵ هزار دعوت‌نامه‌ برای ویزاهای مهارتی ۱۸۹ در راند ۸ دسامبر/-به ۱۹ هزار نفر دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی از اوایل سال ۲۰۲۳ اقامت دائم داده خواهد شد /-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/-برداشته شدن دیوان تجدید نظر و جایگزینی آن توسط اداره‌ی دیگری در سال آینده/-تسریع زمان بررسی پرونده‌های ویزاهای مهارتی/-پاسخ به سوالات

21/12/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- صدور ۳۵ هزار دعوت‌نامه‌ برای ویزاهای مهارتی ۱۸۹ در راند ۸ دسامبر/-به ۱۹ هزار نفر دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی از اوایل سال ۲۰۲۳ اقامت دائم داده خواهد شد /-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/-برداشته شدن دیوان تجدید نظر و جایگزینی آن توسط اداره‌ی دیگری در سال آینده/-تسریع زمان بررسی پرونده‌های ویزاهای مهارتی/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- صدور ۳۵ هزار دعوت‌نامه‌ برای ویزاهای مهارتی ۱۸۹ در راند ۸ دسامبر

-به ۱۹ هزار نفر دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی از اوایل سال ۲۰۲۳ اقامت دائم داده خواهد شد

-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/-برداشته شدن دیوان تجدید نظر و جایگزینی آن توسط اداره‌ی دیگری در سال آینده

-تسریع زمان بررسی پرونده‌های ویزاهای مهارتی

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

----------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]