حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /مروری بر تحولات مهاجرتی سال ۲۰۲۲ و پیش بینی آنچه که در سال ۲۰۲۳ رخ خواهد داد

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /مروری بر تحولات مهاجرتی سال ۲۰۲۲ و پیش بینی آنچه که در سال ۲۰۲۳ رخ خواهد داد

29/12/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /مروری بر تحولات مهاجرتی سال ۲۰۲۲ و پیش بینی آنچه که در سال ۲۰۲۳ رخ خواهد داد


مهاجرت به استرالیا

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

مروری بر تحولات مهاجرتی سال ۲۰۲۲ و پیش بینی آنچه که در سال ۲۰۲۳ رخ خواهد داد

رادیونشاط...ناهید امامی

----------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]