حقوقی

اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/- موضوع برنامه: انگیزش نامه (SOP) قسمت دوم

اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/- موضوع برنامه: انگیزش نامه (SOP) قسمت دوم

30/12/2022  اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/- موضوع برنامه: انگیزش نامه (SOP) قسمت دوم


اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا

 موضوع برنامه: انگیزش نامه (SOP) قسمت دوم

عنوان مطالب:

6) برنامه‌ی متقاضی برای بعد از فارغ التحصیلی

7) شرایط مالی (منابع مالی، تمکن مالی، گردش حساب، سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی، وجود اسپانسر و ...) 

8) تاریخچه ویزا

سوالات مهم:

1) نوشتن SOP فقط برای مرحله‌ی ویزا لازم است یا برای مرحله‌ی پذیرش دانشگاه
هم نیاز هست؟

2) آیا اشتغال در استرالیا را می‌توان به عنوان یک منبع مالی در SOP اظهار کرد؟

3) معمولا یک SOP کامل چند صفحه باید باشد؟

4) گروه مشاوره آریا برای نوشتن SOP چه کمکی می‌کند؟

#رادیونشاط...ناهید امامی