حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- سال ۲۰۲۳ کماکان سال خوبی برای اسکیل ورکرها خواهد بود/- در صورت تعویض پاسپورت چگونه به اداره‌ی مهاجرت اطلاع دهیم/- برخی از دلایل متداول رد شدن اسپانسر ایالتی کانبرا برای ویزاهای مهارتی ۱۹۰ و ۴۹۱/- اطلاعاتی در رابطه با شانس رشته‌های فنی مثل ارایشگری برای ویزاهای مهارتی/ -پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- سال ۲۰۲۳ کماکان سال خوبی برای اسکیل ورکرها خواهد بود/- در صورت تعویض پاسپورت چگونه به اداره‌ی مهاجرت اطلاع دهیم/- برخی از دلایل متداول رد شدن اسپانسر ایالتی کانبرا برای ویزاهای مهارتی ۱۹۰ و ۴۹۱/- اطلاعاتی در رابطه با شانس رشته‌های فنی مثل ارایشگری برای ویزاهای مهارتی/ -پاسخ به سوالات

04/01/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- سال ۲۰۲۳ کماکان سال خوبی برای اسکیل ورکرها خواهد بود/- در صورت تعویض پاسپورت چگونه به اداره‌ی مهاجرت اطلاع دهیم/- برخی از دلایل متداول رد شدن اسپانسر ایالتی کانبرا برای ویزاهای مهارتی ۱۹۰ و ۴۹۱/- اطلاعاتی در رابطه با شانس رشته‌های فنی مثل ارایشگری برای ویزاهای مهارتی/ -پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- سال ۲۰۲۳ کماکان سال خوبی برای اسکیل ورکرها خواهد بود

- در صورت تعویض پاسپورت چگونه به اداره‌ی مهاجرت اطلاع دهیم

- برخی از دلایل متداول رد شدن اسپانسر ایالتی کانبرا برای ویزاهای مهارتی ۱۹۰ و ۴۹۱

- اطلاعاتی در رابطه با شانس رشته‌های فنی مثل ارایشگری برای ویزاهای مهارتی

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

----------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]