حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- صدور دعوت‌نامه‌های ایالت نیوسالت‌ولز برای تعداد زیادی از اسکیل‌ورکرها/-اطلاعاتی در رابطه با مدت اعتبار professional year program /-پیش‌بینی زمان بررسی پرونده‌های ۴۹۱/-اطلاعاتی در رابطه با نحوه‌ی مصاحبه برای رشته‌های فنی/ -پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- صدور دعوت‌نامه‌های ایالت نیوسالت‌ولز برای تعداد زیادی از اسکیل‌ورکرها/-اطلاعاتی در رابطه با مدت اعتبار professional year program /-پیش‌بینی زمان بررسی پرونده‌های ۴۹۱/-اطلاعاتی در رابطه با نحوه‌ی مصاحبه برای رشته‌های فنی/ -پاسخ به سوالات

12/01/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- صدور دعوت‌نامه‌های ایالت نیوسالت‌ولز برای تعداد زیادی از اسکیل‌ورکرها/-اطلاعاتی در رابطه با مدت اعتبار professional year program /-پیش‌بینی زمان بررسی پرونده‌های ۴۹۱/-اطلاعاتی در رابطه با نحوه‌ی مصاحبه برای رشته‌های فنی/ -پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- صدور دعوت‌نامه‌های ایالت نیوسالت‌ولز برای تعداد زیادی از اسکیل‌ورکرها

-اطلاعاتی در رابطه با مدت اعتبار professional year program

-پیش‌بینی زمان بررسی پرونده‌های ۴۹۱

-اطلاعاتی در رابطه با نحوه‌ی مصاحبه برای رشته‌های فنی

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

----------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]