حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ - تغییرات در نحوه‌ی محاسبه نمره زبان آیلتس/- محدودیت در ارسال پرونده بصورت فست ترک در اداره‌ی ارزیابی وت اسس/-مدت رسیدگی به ویزاهای کارآفرینی سابکلاس ۱۸۸/-موارد مورد اهمیت در اقدام برای ویزای توریستی/ -پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ - تغییرات در نحوه‌ی محاسبه نمره زبان آیلتس/- محدودیت در ارسال پرونده بصورت فست ترک در اداره‌ی ارزیابی وت اسس/-مدت رسیدگی به ویزاهای کارآفرینی سابکلاس ۱۸۸/-موارد مورد اهمیت در اقدام برای ویزای توریستی/ -پاسخ به سوالات

16/01/2023  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ - تغییرات در نحوه‌ی محاسبه نمره زبان آیلتس/- محدودیت در ارسال پرونده بصورت فست ترک در اداره‌ی ارزیابی وت اسس/-مدت رسیدگی به ویزاهای کارآفرینی سابکلاس ۱۸۸/-موارد مورد اهمیت در اقدام برای ویزای توریستی/ -پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

- تغییرات در نحوه‌ی محاسبه نمره زبان آیلتس

- محدودیت در ارسال پرونده بصورت فست ترک در اداره‌ی ارزیابی وت اسس

-مدت رسیدگی به ویزاهای کارآفرینی سابکلاس ۱۸۸

-موارد مورد اهمیت در اقدام برای ویزای توریستی

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]