اجتماعی

بشنوید داستان پر فراز و نشیب یکی از مهاجران که با وجود مسیر سخت و صعب‌العبور به بلندای قلعه‌ی موفقیت رسیده. شنیدن چنین داستان‌هایی دل‌گرمی‌ایی است برای تمامی مهاجران که می‌توان با تمام سختی‌ها دسته و پنجه نرم کرد و مشکلات رو شکست داد./گفتگو با آقای رستگار (آرین) فتحی،کارآفرین موفق در استرالیا

بشنوید داستان پر فراز و نشیب یکی از مهاجران که با وجود مسیر سخت و صعب‌العبور به بلندای قلعه‌ی موفقیت رسیده. شنیدن چنین داستان‌هایی دل‌گرمی‌ایی است برای تمامی مهاجران که می‌توان با تمام سختی‌ها دسته و پنجه نرم کرد و مشکلات رو شکست داد./گفتگو با آقای رستگار (آرین) فتحی،کارآفرین موفق در استرالیا

20/01/2023  بشنوید داستان پر فراز و نشیب یکی از مهاجران که با وجود مسیر سخت و صعب‌العبور به بلندای قلعه‌ی موفقیت رسیده. شنیدن چنین داستان‌هایی دل‌گرمی‌ایی است برای تمامی مهاجران که می‌توان با تمام سختی‌ها دسته و پنجه نرم کرد و مشکلات رو شکست داد./گفتگو با آقای رستگار (آرین) فتحی،کارآفرین موفق در استرالیا


بشنوید داستان پر فراز و نشیب یکی از مهاجران که با وجود مسیر سخت و صعب‌العبور به بلندای قلعه‌ی موفقیت رسیده.

شنیدن چنین داستان‌هایی دل‌گرمی‌ایی است برای تمامی مهاجران که می‌توان با تمام سختی‌ها دسته و پنجه نرم کرد و مشکلات رو شکست داد.

گفتگو با آقای رستگار (آرین) فتحی،کارآفرین موفق در استرالیا

اگر تصمیم به راه اندازی بیزنس غذا(رستوران-کافه) در استرالیا دارید میتوانید از تجربیات آرین استفاده کنید.
0455110006

#رادیونشاط...ناهید امامی