حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- ادامه‌ی صدور دعوت‌نامه‌های ایالتی برای ویزاهای مهارتی/- افزایش تعداد مشاغل در استرالیا و تاثیر آن بر جذب پذیرش مهاجر/- آزمون‌های زیان مورد قبول برای ویزاهای استرالیا/-نتایج freedom of information در تفاوت عملکرد مراکز مختلف بررسی پرونده‌ها /-اطلاعاتی در مورد هزینه‌های اخذ اقامت والدین/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- ادامه‌ی صدور دعوت‌نامه‌های ایالتی برای ویزاهای مهارتی/- افزایش تعداد مشاغل در استرالیا و تاثیر آن بر جذب پذیرش مهاجر/- آزمون‌های زیان مورد قبول برای ویزاهای استرالیا/-نتایج freedom of information در تفاوت عملکرد مراکز مختلف بررسی پرونده‌ها /-اطلاعاتی در مورد هزینه‌های اخذ اقامت والدین/-پاسخ به سوالات

26/01/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- ادامه‌ی صدور دعوت‌نامه‌های ایالتی برای ویزاهای مهارتی/- افزایش تعداد مشاغل در استرالیا و تاثیر آن بر جذب پذیرش مهاجر/- آزمون‌های زیان مورد قبول برای ویزاهای استرالیا/-نتایج freedom of information در تفاوت عملکرد مراکز مختلف بررسی پرونده‌ها /-اطلاعاتی در مورد هزینه‌های اخذ اقامت والدین/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- ادامه‌ی صدور دعوت‌نامه‌های ایالتی برای ویزاهای مهارتی

- افزایش تعداد مشاغل در استرالیا و تاثیر آن بر جذب پذیرش مهاجر

- آزمون‌های زیان مورد قبول برای ویزاهای استرالیا

-نتایج freedom of information در تفاوت عملکرد مراکز مختلف بررسی پرونده‌ها 

-اطلاعاتی در مورد هزینه‌های اخذ اقامت والدین

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط.. ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]