اجتماعی

کمپین جمع آوری کمک مالی به خانواده های صدمه دیده از خیزش زن-زندگی-آزادی در ایران /گفتگو با مهندس مهدی قاطعی موسس بنیاد کودک قاسم قاطعی در ایالت استرالیای غربی

کمپین جمع آوری کمک مالی به خانواده های صدمه دیده از خیزش زن-زندگی-آزادی در ایران /گفتگو با مهندس مهدی قاطعی موسس بنیاد کودک قاسم قاطعی در ایالت استرالیای غربی

30/01/2023  کمپین جمع آوری کمک مالی به خانواده های صدمه دیده از خیزش زن-زندگی-آزادی در ایران /گفتگو با مهندس مهدی قاطعی موسس بنیاد کودک قاسم قاطعی در ایالت استرالیای غربی


کمپین جمع آوری کمک مالی به خانواده های صدمه دیده از خیزش زن-زندگی-آزادی در ایران

گفتگو با مهندس مهدی قاطعی موسس بنیاد کودک قاسم قاطعی در ایالت استرالیای غربی

 

یا گذشت بیش از ۴ ماه از انقلاب ژن ژیان ئازادی یا زن زندگی آزادی در ایران و کشته شدن بیش از ۵۰۰ نفر از آزادیخواهان معترض و زخمی و دستگیر شدن تعداد بیشماری از آن‌ها، زندگی عادی بسیاری از خانواده‌های این عزیزان دچار اختلال شده است. با توجه به اینکه اغلب این معترضين از طبقه محروم و کارگر جامعه بوده‌اند حمایت مالی از آن‌ها یکی از اولویت‌های این انقلاب به شمار می‌رود.
بنیاد کودک قاسم که موسسه‌ای غیرانتفاعی و ثبت شده در استرالیاست در پاسخ به این نیاز اقدام به برگزاری کمپین جمع آوری کمک مالی کرده است. در اين برنامه با آقای مهدی قاطعی، مؤسس و مدیر این بنیاد گفتگوی کوتاهی داشته ایم که می‌شنوید.

#رادیونشاط...ناهید امامی

 

راه ارتباط با کمپین 

https://www.gofundme.com/f/urgent-help-for-the-brave-people-in-iran?utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_content=undefined&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer&utm_term=undefined