حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- در صورت جدا شدن همسر از متقاضی اصلی دارندگان ویزاهای موقت چه اتفاقی خواهد افتاد /- آیا دارندگان ویزاهای ۱۹۰ و ۴۹۱ بایستی حتما در ایالتی که اسپانسرشان بوده زندگی کنند؟/-محدودیت‌های دارندگان ویزای ۴۹۱ جهت اقدام برای ویزاهای دیگر/-علت تاخیر صدور ویزا برای شهروندان افغانستان /-آیا مدرکی که در ایمی‌اکانت به اشتباه اپلود شده را می‌توان حذف کرد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- در صورت جدا شدن همسر از متقاضی اصلی دارندگان ویزاهای موقت چه اتفاقی خواهد افتاد /- آیا دارندگان ویزاهای ۱۹۰ و ۴۹۱ بایستی حتما در ایالتی که اسپانسرشان بوده زندگی کنند؟/-محدودیت‌های دارندگان ویزای ۴۹۱ جهت اقدام برای ویزاهای دیگر/-علت تاخیر صدور ویزا برای شهروندان افغانستان /-آیا مدرکی که در ایمی‌اکانت به اشتباه اپلود شده را می‌توان حذف کرد؟/-پاسخ به سوالات

01/02/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- در صورت جدا شدن همسر از متقاضی اصلی دارندگان ویزاهای موقت چه اتفاقی خواهد افتاد /- آیا دارندگان ویزاهای ۱۹۰ و ۴۹۱ بایستی حتما در ایالتی که اسپانسرشان بوده زندگی کنند؟/-محدودیت‌های دارندگان ویزای ۴۹۱ جهت اقدام برای ویزاهای دیگر/-علت تاخیر صدور ویزا برای شهروندان افغانستان /-آیا مدرکی که در ایمی‌اکانت به اشتباه اپلود شده را می‌توان حذف کرد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- در صورت جدا شدن همسر از متقاضی اصلی دارندگان ویزاهای موقت چه اتفاقی خواهد افتاد 

- آیا دارندگان ویزاهای ۱۹۰ و ۴۹۱ بایستی حتما در ایالتی که اسپانسرشان بوده زندگی کنند؟

-محدودیت‌های دارندگان ویزای ۴۹۱ جهت اقدام برای ویزاهای دیگر

-علت تاخیر صدور ویزا برای شهروندان افغانستان

-آیا مدرکی که در ایمی‌اکانت به اشتباه اپلود شده را می‌توان حذف کرد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط.. ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]