فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع : بشنو و باور نکن/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع : بشنو و باور نکن/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

03/02/2023  مثل آباد/ موضوع : بشنو و باور نکن/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد

موضوع : بشنو و باور نکن

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین