حقوقی

مهاجرت به استرالیا - پیک مپ اسکیل ورکر مخصوص ویزای کار استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت آقای مصطفی هماپور/ قسمت هفتم - صفر تا صد معادل سازی با سازمان وت اسس به همراه توضیح درباره نقش سازمان های ارزیاب

مهاجرت به استرالیا - پیک مپ اسکیل ورکر مخصوص ویزای کار استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت آقای مصطفی هماپور/ قسمت هفتم - صفر تا صد معادل سازی با سازمان وت اسس به همراه توضیح درباره نقش سازمان های ارزیاب

03/02/2023  مهاجرت به استرالیا - پیک مپ اسکیل ورکر مخصوص ویزای کار استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت آقای مصطفی هماپور/ قسمت هفتم - صفر تا صد معادل سازی با سازمان وت اسس به همراه توضیح درباره نقش سازمان های ارزیاب


مهاجرت به استرالیا

پیک مپ اسکیل ورکر مخصوص ویزای کار استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت آقای مصطفی هماپور

قسمت هفتم- صفر تا صد معادل سازی با سازمان وت اسس

به همراه توضیح درباره نقش سازمان های ارزیاب

پیک مپ، روش مدرن مهاجرت به استرالیا از شروع تا پاسپورت

#رادیونشاط..ناهید امامی