حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-بررسی گزارش ۱۲۸ صفحه‌ایی کمیته‌ی سنا در رابطه با وضعیت کنونی ایران و پیشنهادات این کمیته به دولت استرالیا /- تسریع زمان بررسی ویزاهای دانشجویی/- کم شدن شانس اخذ ویزاهای گلوبال تلنت برای کسانی که داخل خاک استرالیا هستند/- تغییراتی در قوانین مهاجرتی برای کسانی که سابقه‌ی جنایی دارند/- آیا در صورت نداشتن پاسپورت شهروندان افغانستان می‌توانند برای ویزا اقدام کنند؟ -پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-بررسی گزارش ۱۲۸ صفحه‌ایی کمیته‌ی سنا در رابطه با وضعیت کنونی ایران و پیشنهادات این کمیته به دولت استرالیا /- تسریع زمان بررسی ویزاهای دانشجویی/- کم شدن شانس اخذ ویزاهای گلوبال تلنت برای کسانی که داخل خاک استرالیا هستند/- تغییراتی در قوانین مهاجرتی برای کسانی که سابقه‌ی جنایی دارند/- آیا در صورت نداشتن پاسپورت شهروندان افغانستان می‌توانند برای ویزا اقدام کنند؟ -پاسخ به سوالات

08/02/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-بررسی گزارش ۱۲۸ صفحه‌ایی کمیته‌ی سنا در رابطه با وضعیت کنونی ایران و پیشنهادات این کمیته به دولت استرالیا /- تسریع زمان بررسی ویزاهای دانشجویی/- کم شدن شانس اخذ ویزاهای گلوبال تلنت برای کسانی که داخل خاک استرالیا هستند/- تغییراتی در قوانین مهاجرتی برای کسانی که سابقه‌ی جنایی دارند/- آیا در صورت نداشتن پاسپورت شهروندان افغانستان می‌توانند برای ویزا اقدام کنند؟ -پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-بررسی گزارش ۱۲۸ صفحه‌ایی کمیته‌ی سنا در رابطه با وضعیت کنونی ایران و پیشنهادات این کمیته به دولت استرالیا 

- تسریع زمان بررسی ویزاهای دانشجویی

- کم شدن شانس اخذ ویزاهای گلوبال تلنت برای کسانی که داخل خاک استرالیا هستند

- تغییراتی در قوانین مهاجرتی برای کسانی که سابقه‌ی جنایی دارند

- آیا در صورت نداشتن پاسپورت شهروندان افغانستان می‌توانند برای ویزا اقدام کنند؟ -پاسخ به سوالات

رادیو نشاط.. ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]