حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / - خبر خوب برای دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی و اطلاعات تکمیلی در رابطه با نحوه‌ی تبدیل این ویزاها به اقامت دائم /- آخرین اخبار در رابطه با ویزاهای مهارتی و بیزینسی/-افزایش تعداد مراکز برگزاری امتحانات تک مهارتی ایلس/-آیا در صورت اخذ دکترا بعد از ارزیابی مدرک مهندسی لازم است مدرک دکتری نیز ارزیابی شود؟ /-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / - خبر خوب برای دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی و اطلاعات تکمیلی در رابطه با نحوه‌ی تبدیل این ویزاها به اقامت دائم /- آخرین اخبار در رابطه با ویزاهای مهارتی و بیزینسی/-افزایش تعداد مراکز برگزاری امتحانات تک مهارتی ایلس/-آیا در صورت اخذ دکترا بعد از ارزیابی مدرک مهندسی لازم است مدرک دکتری نیز ارزیابی شود؟ /-پاسخ به سوالات

15/02/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / - خبر خوب برای دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی و اطلاعات تکمیلی در رابطه با نحوه‌ی تبدیل این ویزاها به اقامت دائم /- آخرین اخبار در رابطه با ویزاهای مهارتی و بیزینسی/-افزایش تعداد مراکز برگزاری امتحانات تک مهارتی ایلس/-آیا در صورت اخذ دکترا بعد از ارزیابی مدرک مهندسی لازم است مدرک دکتری نیز ارزیابی شود؟ /-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- خبر خوب برای دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی و اطلاعات تکمیلی در رابطه با نحوه‌ی تبدیل این ویزاها به اقامت دائم

- آخرین اخبار در رابطه با ویزاهای مهارتی و بیزینسی

-افزایش تعداد مراکز برگزاری امتحانات تک مهارتی ایلس

-آیا در صورت اخذ دکترا بعد از ارزیابی مدرک مهندسی لازم است مدرک دکتری نیز ارزیابی شود؟ 

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط.. ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]