اقتصادی

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با  آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا

16/02/2023  نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا


نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا

دراین سری از برنامه‌ها به موضوعات مالیاتی مهم و کاربردی برای دارندگان بیزینس در استرالیا به ویژه دارندگان ویزای بیزینس پرداخته خواهد شد.

۱.معرفی آقای حامد خلیلی
۲. معرفی ۲ شرکت حسابداری
۳. شرح خدمات و فعالیت‌های گروه حسابداری ۸۸۸

#رادیونشاط...ناهید امامی