حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- چه کسانی واجد شرایط برای درخواست ویزای لاتاری استرالیا هستند؟/- افزایش دو ساله‌ی ویزای فارغ‌التحصیلی ۴۸۵ برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های استرالیا در رشته‌های خاص /-تسریع بررسی ویزاهای ۸۸۷ و صدور تعداد زیادی از این ویزاها/-آیا دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی در صورت گرفتن اقامت دائم می‌توانند اعضای خانواده‌ی خود را به استرالیا بیاورند؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- چه کسانی واجد شرایط برای درخواست ویزای لاتاری استرالیا هستند؟/- افزایش دو ساله‌ی ویزای فارغ‌التحصیلی ۴۸۵ برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های استرالیا در رشته‌های خاص /-تسریع بررسی ویزاهای ۸۸۷ و صدور تعداد زیادی از این ویزاها/-آیا دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی در صورت گرفتن اقامت دائم می‌توانند اعضای خانواده‌ی خود را به استرالیا بیاورند؟/-پاسخ به سوالات

22/02/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- چه کسانی واجد شرایط برای درخواست ویزای لاتاری استرالیا هستند؟/- افزایش دو ساله‌ی ویزای فارغ‌التحصیلی ۴۸۵ برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های استرالیا در رشته‌های خاص /-تسریع بررسی ویزاهای ۸۸۷ و صدور تعداد زیادی از این ویزاها/-آیا دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی در صورت گرفتن اقامت دائم می‌توانند اعضای خانواده‌ی خود را به استرالیا بیاورند؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- چه کسانی واجد شرایط برای درخواست ویزای لاتاری استرالیا هستند؟

- افزایش دو ساله‌ی ویزای فارغ‌التحصیلی ۴۸۵ برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های استرالیا در رشته‌های خاص

-تسریع بررسی ویزاهای ۸۸۷ و صدور تعداد زیادی از این ویزاها

-آیا دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی در صورت گرفتن اقامت دائم می‌توانند اعضای خانواده‌ی خود را به استرالیا بیاورند؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط.. ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]