حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-صحبت‌های وزیر در مورد ناکارآمدی سیستم کنونی مهاجرت استرالیا و لزوم تغییر در این سیستم/- افزایش ۲ ساله تمامی ویزاهای فارغ التحصیلی/-تغییر محدودیت اجازه کار دانشجویان به ۴۸ ساعت در هر دو هفته از اول جولای/-ویزای لاتاری استرالیا برای شهروندان کشورهای حوزه اقیانوسیه /- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-صحبت‌های وزیر در مورد ناکارآمدی سیستم کنونی مهاجرت استرالیا و لزوم تغییر در این سیستم/- افزایش ۲ ساله تمامی ویزاهای فارغ التحصیلی/-تغییر محدودیت اجازه کار دانشجویان به ۴۸ ساعت در هر دو هفته از اول جولای/-ویزای لاتاری استرالیا برای شهروندان کشورهای حوزه اقیانوسیه /- پاسخ به سوالات

27/02/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-صحبت‌های وزیر در مورد ناکارآمدی سیستم کنونی مهاجرت استرالیا و لزوم تغییر در این سیستم/- افزایش ۲ ساله تمامی ویزاهای فارغ التحصیلی/-تغییر محدودیت اجازه کار دانشجویان به ۴۸ ساعت در هر دو هفته از اول جولای/-ویزای لاتاری استرالیا برای شهروندان کشورهای حوزه اقیانوسیه /- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

-صحبت‌های وزیر در مورد ناکارآمدی سیستم کنونی مهاجرت استرالیا و لزوم تغییر در این سیستم

- افزایش ۲ ساله تمامی ویزاهای فارغ التحصیلی

-تغییر محدودیت اجازه کار دانشجویان به ۴۸ ساعت در هر دو هفته از اول جولای

-ویزای لاتاری استرالیا برای شهروندان کشورهای حوزه اقیانوسیه 

- پاسخ به سوالات

رادیو نشاط.. ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]