حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تحلیل سخنان نخست‌وزیر و وزیر مهاجرت استرالیا در رابطه با مسایل مهاجرتی استرالیا /-اطلاعاتی در مورد اعتبار نمره‌ی زبان در زمان دعوت شدن برای ویزاهای مهارتی /-آیا فرزندان بالای ۲۳ سال می‌توانند برای مهاجرت به استرالیا اقدام کنند؟/-اطلاعاتی در رابطه با نحوه‌ی محاسبه‌ی زمان اقامت جهت اقدام برای شهروندی/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تحلیل سخنان نخست‌وزیر و وزیر مهاجرت استرالیا در رابطه با مسایل مهاجرتی استرالیا /-اطلاعاتی در مورد اعتبار نمره‌ی زبان در زمان دعوت شدن برای ویزاهای مهارتی /-آیا فرزندان بالای ۲۳ سال می‌توانند برای مهاجرت به استرالیا اقدام کنند؟/-اطلاعاتی در رابطه با نحوه‌ی محاسبه‌ی زمان اقامت جهت اقدام برای شهروندی/-پاسخ به سوالات

01/03/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تحلیل سخنان نخست‌وزیر و وزیر مهاجرت استرالیا در رابطه با مسایل مهاجرتی استرالیا /-اطلاعاتی در مورد اعتبار نمره‌ی زبان در زمان دعوت شدن برای ویزاهای مهارتی /-آیا فرزندان بالای ۲۳ سال می‌توانند برای مهاجرت به استرالیا اقدام کنند؟/-اطلاعاتی در رابطه با نحوه‌ی محاسبه‌ی زمان اقامت جهت اقدام برای شهروندی/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- تحلیل سخنان نخست‌وزیر و وزیر مهاجرت استرالیا در رابطه با مسایل مهاجرتی استرالیا 

-اطلاعاتی در مورد اعتبار نمره‌ی زبان در زمان دعوت شدن برای ویزاهای مهارتی

-آیا فرزندان بالای ۲۳ سال می‌توانند برای مهاجرت به استرالیا اقدام کنند؟

-اطلاعاتی در رابطه با نحوه‌ی محاسبه‌ی زمان اقامت جهت اقدام برای شهروندی

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط.. ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]