حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- صدور اولین ویزاهای دایمی برای افرادی که ویزاهای موقت ۳ و ۵ ساله پناهندگی داشته‌اند/- آیا تمام ویزاهای دایمی استرالیا ۵ سال اعتبار دارند؟/-توضیحاتی در مورد اسپانسر کردن فرزندان بالای ۱۸ سال/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- صدور اولین ویزاهای دایمی برای افرادی که ویزاهای موقت ۳ و ۵ ساله پناهندگی داشته‌اند/- آیا تمام ویزاهای دایمی استرالیا ۵ سال اعتبار دارند؟/-توضیحاتی در مورد اسپانسر کردن فرزندان بالای ۱۸ سال/- پاسخ به سوالات

06/03/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- صدور اولین ویزاهای دایمی برای افرادی که ویزاهای موقت ۳ و ۵ ساله پناهندگی داشته‌اند/- آیا تمام ویزاهای دایمی استرالیا ۵ سال اعتبار دارند؟/-توضیحاتی در مورد اسپانسر کردن فرزندان بالای ۱۸ سال/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

- صدور اولین ویزاهای دایمی برای افرادی که ویزاهای موقت ۳ و ۵ ساله پناهندگی داشته‌اند

- آیا تمام ویزاهای دایمی استرالیا ۵ سال اعتبار دارند؟

-توضیحاتی در مورد اسپانسر کردن فرزندان بالای ۱۸ سال

- پاسخ به سوالات

رادیو نشاط.. ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]