حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- اعتراض خانم Pauline Hanson به دولت برای افزایش پذیرش مهاجر در سال جاری/- بررسی وضعیت پذیرش ایالت‌ها و ظرفیت‌های استفاده شده تا آخر ماه فوریه/- احتمال افزایش سن قابل قبول برای ویزاهای مهارتی/-

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- اعتراض خانم Pauline Hanson به دولت برای افزایش پذیرش مهاجر در سال جاری/- بررسی وضعیت پذیرش ایالت‌ها و ظرفیت‌های استفاده شده تا آخر ماه فوریه/- احتمال افزایش سن قابل قبول برای ویزاهای مهارتی/-

08/03/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- اعتراض خانم Pauline Hanson به دولت برای افزایش پذیرش مهاجر در سال جاری/- بررسی وضعیت پذیرش ایالت‌ها و ظرفیت‌های استفاده شده تا آخر ماه فوریه/- احتمال افزایش سن قابل قبول برای ویزاهای مهارتی/-


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- اعتراض خانم Pauline Hanson به دولت برای افزایش پذیرش مهاجر در سال جاری

- بررسی وضعیت پذیرش ایالت‌ها و ظرفیت‌های استفاده شده تا آخر ماه فوریه

- احتمال افزایش سن قابل قبول برای ویزاهای مهارتی

- آیا می‌توان بعد از صدور دعوت‌نامه برای ویزای ۴۹۱ مدت ۶۰ روزه را تمدید کرد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط.. ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]