حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ _بازگشای ایالت قلمرو شمالی برای متقاضیان آفشور ویزاهای ۴۹۱ و ۱۹۰ -گزارش اداره مهاجرت در مورد تعداد ویزاهای مهارتی صادر شده در سال جاری -آمار ارائه شده در مورد ظرفیت باقی مانده ایالتها برای ویزاهای سابکلاس ۴۹۱ و ۱۹۰ -امکان اخذ ویزای دو ساله ی ۴۰۸ برای برخی از دارندگان ویزای فارغ التحصیلی ۴۰۸-\پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ _بازگشای ایالت قلمرو شمالی برای متقاضیان آفشور ویزاهای ۴۹۱ و ۱۹۰ -گزارش اداره مهاجرت در مورد تعداد ویزاهای مهارتی صادر شده در سال جاری -آمار ارائه شده در مورد ظرفیت باقی مانده ایالتها برای ویزاهای سابکلاس ۴۹۱ و ۱۹۰  -امکان اخذ ویزای دو ساله ی ۴۰۸ برای برخی از دارندگان ویزای فارغ التحصیلی ۴۰۸-\پاسخ به سوالات

13/03/2023  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ _بازگشای ایالت قلمرو شمالی برای متقاضیان آفشور ویزاهای ۴۹۱ و ۱۹۰ -گزارش اداره مهاجرت در مورد تعداد ویزاهای مهارتی صادر شده در سال جاری -آمار ارائه شده در مورد ظرفیت باقی مانده ایالتها برای ویزاهای سابکلاس ۴۹۱ و ۱۹۰ -امکان اخذ ویزای دو ساله ی ۴۰۸ برای برخی از دارندگان ویزای فارغ التحصیلی ۴۰۸-\پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

_بازگشای ایالت قلمرو شمالی برای متقاضیان آفشور ویزاهای ۴۹۱ و ۱۹۰
-گزارش اداره مهاجرت در مورد تعداد ویزاهای مهارتی صادر شده در سال جاری
-آمار ارائه شده در مورد ظرفیت باقی مانده ایالتها برای ویزاهای سابکلاس ۴۹۱ و ۱۹۰
-امکان اخذ ویزای دو ساله ی ۴۰۸ برای برخی از دارندگان ویزای فارغ التحصیلی ۴۰۸

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]