حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- مجلس سنا اداره‌ی مهاجرت را به دلیل تاخیر در بررسی پرونده‌ها مورد سوال قرار داد/-عدم پذیرش تعداد زیادی از متقاضیان ویزای تلنت/-دخالت وزیر مهاجرت در دادن اقامت دائم به خانواده‌ایی که فرزندشان مشکل پزشکی داشت/-دولت انگلستان سیاست مشابه‌ با دولت استرالیا در رابطه با منع ورود غیرقانونی افراد به انگلستان را اعلام کرد/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- مجلس سنا اداره‌ی مهاجرت را به دلیل تاخیر در بررسی پرونده‌ها مورد سوال قرار داد/-عدم پذیرش تعداد زیادی از متقاضیان ویزای تلنت/-دخالت وزیر مهاجرت در دادن اقامت دائم به خانواده‌ایی که فرزندشان مشکل پزشکی داشت/-دولت انگلستان سیاست مشابه‌ با دولت استرالیا در رابطه با منع ورود غیرقانونی افراد به انگلستان را اعلام کرد/-پاسخ به سوالات

16/03/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- مجلس سنا اداره‌ی مهاجرت را به دلیل تاخیر در بررسی پرونده‌ها مورد سوال قرار داد/-عدم پذیرش تعداد زیادی از متقاضیان ویزای تلنت/-دخالت وزیر مهاجرت در دادن اقامت دائم به خانواده‌ایی که فرزندشان مشکل پزشکی داشت/-دولت انگلستان سیاست مشابه‌ با دولت استرالیا در رابطه با منع ورود غیرقانونی افراد به انگلستان را اعلام کرد/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- مجلس سنا اداره‌ی مهاجرت را به دلیل تاخیر در بررسی پرونده‌ها مورد سوال قرار داد

-عدم پذیرش تعداد زیادی از متقاضیان ویزای تلنت

-دخالت وزیر مهاجرت در دادن اقامت دائم به خانواده‌ایی که فرزندشان مشکل پزشکی داشت

-دولت انگلستان سیاست مشابه‌ با دولت استرالیا در رابطه با منع ورود غیرقانونی افراد به انگلستان را اعلام کرد

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط.. ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]