علمی ، فن آوری

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/ماری کوری(Marie Curie)

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/ماری کوری(Marie Curie)

01/05/2015  زندگینامه مشاهیر علمی جهان/ماری کوری(Marie Curie)


زندگینامه مشاهیر علمی جهان/ماری کوری(Marie Curie)

زندگی نامه مشاهیر جهان اعم از دانشمندان ، شعرا، نویسندگان ، فلاسفه و دیگر  شخصیتهای ممتاز در جهان

نویسنده و مجری: آزاده ارژنگی
صدابرداری و ادیت: رضا سمامی