حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-خبر خوب در مورد باز شدن اپلیکیشن آنلاین ویزاهای دایم سابکلاس ۸۵۱ (تبدیل ویزاهای پناهندگی موقت به دایم)/- آیا ۴ ماه غیبت از استرالیا به ۴ سال مدت زمان لازم برای اقدام به سیتیزنشیپ اضافه میگردد؟ /- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-خبر خوب در مورد باز شدن اپلیکیشن آنلاین ویزاهای دایم سابکلاس ۸۵۱ (تبدیل ویزاهای پناهندگی موقت به دایم)/- آیا ۴ ماه غیبت از استرالیا به ۴ سال مدت زمان لازم برای اقدام به سیتیزنشیپ اضافه میگردد؟ /- پاسخ به سوالات

20/03/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-خبر خوب در مورد باز شدن اپلیکیشن آنلاین ویزاهای دایم سابکلاس ۸۵۱ (تبدیل ویزاهای پناهندگی موقت به دایم)/- آیا ۴ ماه غیبت از استرالیا به ۴ سال مدت زمان لازم برای اقدام به سیتیزنشیپ اضافه میگردد؟ /- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

-خبر خوب در مورد باز شدن اپلیکیشن آنلاین ویزاهای دایم سابکلاس ۸۵۱ (تبدیل ویزاهای پناهندگی موقت به دایم)

- آیا ۴ ماه غیبت از استرالیا به ۴ سال مدت زمان لازم برای اقدام به سیتیزنشیپ اضافه میگردد؟

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...آیدا مهدیزاده

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]