حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- مروری بر آنچه‌ در سال ۱۴۰۱ در زمینه‌ی امور مهاجرتی استرالیا گذشت و آنچه ‌که در آینده رخ خواهد داد.

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- مروری بر آنچه‌ در سال ۱۴۰۱ در زمینه‌ی امور مهاجرتی استرالیا گذشت و آنچه ‌که در آینده رخ خواهد داد.

23/03/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- مروری بر آنچه‌ در سال ۱۴۰۱ در زمینه‌ی امور مهاجرتی استرالیا گذشت و آنچه ‌که در آینده رخ خواهد داد.


مهاجرت به استرالیا

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- مروری بر آنچه‌ در سال ۱۴۰۱ در زمینه‌ی امور مهاجرتی استرالیا گذشت و آنچه ‌که در آینده رخ خواهد داد.

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]