حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/-اعتراض به طولانی شدن بررسی پرونده‌های ساب‌کلاس ۴۷۶ و دانشجویان PHD/-همه‌ی دارندگان ویزاهای سه ساله و پنج ساله‌ی پناهندگی می‌توانند برای ویزای اقامت دائم ساب‌کلاس ۸۵۱ بصورت آنلاین اقدام کنند/-آیا خدمت سربازی در سپاه برای اخذ ویزای استرالیا مشکلی دارد؟/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/-اعتراض به طولانی شدن بررسی پرونده‌های ساب‌کلاس ۴۷۶ و دانشجویان PHD/-همه‌ی دارندگان ویزاهای سه ساله و پنج ساله‌ی پناهندگی می‌توانند برای ویزای اقامت دائم ساب‌کلاس ۸۵۱ بصورت آنلاین اقدام کنند/-آیا خدمت سربازی در سپاه برای اخذ ویزای استرالیا مشکلی دارد؟/- پاسخ به سوالات

29/03/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/-اعتراض به طولانی شدن بررسی پرونده‌های ساب‌کلاس ۴۷۶ و دانشجویان PHD/-همه‌ی دارندگان ویزاهای سه ساله و پنج ساله‌ی پناهندگی می‌توانند برای ویزای اقامت دائم ساب‌کلاس ۸۵۱ بصورت آنلاین اقدام کنند/-آیا خدمت سربازی در سپاه برای اخذ ویزای استرالیا مشکلی دارد؟/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی

-اعتراض به طولانی شدن بررسی پرونده‌های ساب‌کلاس ۴۷۶ و دانشجویان PHD

-همه‌ی دارندگان ویزاهای سه ساله و پنج ساله‌ی پناهندگی می‌توانند برای ویزای اقامت دائم ساب‌کلاس ۸۵۱ بصورت آنلاین اقدام کنند

-آیا خدمت سربازی در سپاه برای اخذ ویزای استرالیا مشکلی دارد؟

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]