حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد احتمالاتی که برای افزایش یا کاهش تعداد ویزاهای مهارتی در چند ماه آینده وجود دارد/-آیا می‌توان بدون اسکیل اسسمنت EOI ثبت کرد؟/-آیا با بریجینگ E می‌توان از داخل استرالیا برای ویزای پارتنر اقدام کرد؟/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد احتمالاتی که برای افزایش یا کاهش تعداد ویزاهای مهارتی در چند ماه آینده وجود دارد/-آیا می‌توان بدون اسکیل اسسمنت EOI ثبت کرد؟/-آیا با بریجینگ E می‌توان از داخل استرالیا برای ویزای پارتنر اقدام کرد؟/- پاسخ به سوالات

01/04/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد احتمالاتی که برای افزایش یا کاهش تعداد ویزاهای مهارتی در چند ماه آینده وجود دارد/-آیا می‌توان بدون اسکیل اسسمنت EOI ثبت کرد؟/-آیا با بریجینگ E می‌توان از داخل استرالیا برای ویزای پارتنر اقدام کرد؟/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

-توضیحاتی در مورد احتمالاتی که برای افزایش یا کاهش تعداد ویزاهای مهارتی در چند ماه آینده وجود دارد

-آیا می‌توان بدون اسکیل اسسمنت EOI ثبت کرد؟

-آیا با بریجینگ E می‌توان از داخل استرالیا برای ویزای پارتنر اقدام کرد؟

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]