حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-افزایش ورود مهاجر و نگرانی‌های منتشر شده در این رابطه در شبکه‌های خبری استرالیا/- چرا شرکت‌های بزرگ دنیا در حال مهاجرت به استرالیا هستند؟/-اعضاء کادر درمان که دارای عضویت محدود توسط سازمان AHPRA هستند می‌توانند با داشتن کارفرما برای ویزاهای دائم استرالیا اقدام کنند/-اداره‌ی مهاجرت استرالیا فقط پلیس چک صادر شده توسط AFP را می‌پذیرد/-آیا فرزند کسی که برای ویزای بیزینسی ۱۸۸ اقدام کرده می‌تواند بصورت دانشجویی به استرالیا بیاید؟/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-افزایش ورود مهاجر و نگرانی‌های منتشر شده در این رابطه در شبکه‌های خبری استرالیا/- چرا شرکت‌های بزرگ دنیا در حال مهاجرت به استرالیا هستند؟/-اعضاء کادر درمان که دارای عضویت محدود توسط سازمان AHPRA هستند می‌توانند با داشتن کارفرما برای ویزاهای دائم استرالیا اقدام کنند/-اداره‌ی مهاجرت استرالیا فقط پلیس چک صادر شده توسط AFP را می‌پذیرد/-آیا فرزند کسی که برای ویزای بیزینسی ۱۸۸ اقدام کرده می‌تواند بصورت دانشجویی به استرالیا بیاید؟/- پاسخ به سوالات

06/04/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-افزایش ورود مهاجر و نگرانی‌های منتشر شده در این رابطه در شبکه‌های خبری استرالیا/- چرا شرکت‌های بزرگ دنیا در حال مهاجرت به استرالیا هستند؟/-اعضاء کادر درمان که دارای عضویت محدود توسط سازمان AHPRA هستند می‌توانند با داشتن کارفرما برای ویزاهای دائم استرالیا اقدام کنند/-اداره‌ی مهاجرت استرالیا فقط پلیس چک صادر شده توسط AFP را می‌پذیرد/-آیا فرزند کسی که برای ویزای بیزینسی ۱۸۸ اقدام کرده می‌تواند بصورت دانشجویی به استرالیا بیاید؟/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-افزایش ورود مهاجر و نگرانی‌های منتشر شده در این رابطه در شبکه‌های خبری استرالیا

- چرا شرکت‌های بزرگ دنیا در حال مهاجرت به استرالیا هستند؟

-اعضاء کادر درمان که دارای عضویت محدود توسط سازمان AHPRA هستند می‌توانند با داشتن کارفرما برای ویزاهای دائم استرالیا اقدام کنند

-اداره‌ی مهاجرت استرالیا فقط پلیس چک صادر شده توسط AFP را می‌پذیرد

-آیا فرزند کسی که برای ویزای بیزینسی ۱۸۸ اقدام کرده می‌تواند بصورت دانشجویی به استرالیا بیاید؟

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]