فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع : برو دست و رویت را بشور بیا من را هم بخور/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع : برو دست و رویت را بشور بیا من را هم بخور/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

11/04/2023  مثل آباد/ موضوع : برو دست و رویت را بشور بیا من را هم بخور/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد

موضوع : برو دست و رویت را بشور بیا من را هم بخور

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین