حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-احتمال تسریع بررسی پرونده‌ها توسط دیوان تجدید نظر به دلیل استخدام ۷۶ عضو جدید دیوان/-شروع بررسی پرونده‌های بیزینسی توسط اداره‌ی مهاجرت/-آیا شرایط اخذ ویزاهای کاری انگلستان شبیه ویزاهای کاری استرالیا است؟/-آیا داشتن عنوان مهندس فروش برای پذیرفته شدن به عنوان سابقه کار کفایت می‌کند؟/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای بشردوستانه استرالیا/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-احتمال تسریع بررسی پرونده‌ها توسط دیوان تجدید نظر به دلیل استخدام ۷۶ عضو جدید دیوان/-شروع بررسی پرونده‌های بیزینسی توسط اداره‌ی مهاجرت/-آیا شرایط اخذ ویزاهای کاری انگلستان شبیه ویزاهای کاری استرالیا است؟/-آیا داشتن عنوان مهندس فروش برای پذیرفته شدن به عنوان سابقه کار کفایت می‌کند؟/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای بشردوستانه استرالیا/- پاسخ به سوالات

12/04/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-احتمال تسریع بررسی پرونده‌ها توسط دیوان تجدید نظر به دلیل استخدام ۷۶ عضو جدید دیوان/-شروع بررسی پرونده‌های بیزینسی توسط اداره‌ی مهاجرت/-آیا شرایط اخذ ویزاهای کاری انگلستان شبیه ویزاهای کاری استرالیا است؟/-آیا داشتن عنوان مهندس فروش برای پذیرفته شدن به عنوان سابقه کار کفایت می‌کند؟/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای بشردوستانه استرالیا/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-احتمال تسریع بررسی پرونده‌ها توسط دیوان تجدید نظر به دلیل استخدام ۷۶ عضو جدید دیوان

-شروع بررسی پرونده‌های بیزینسی توسط اداره‌ی مهاجرت

-آیا شرایط اخذ ویزاهای کاری انگلستان شبیه ویزاهای کاری استرالیا است؟

-آیا داشتن عنوان مهندس فروش برای پذیرفته شدن به عنوان سابقه کار کفایت می‌کند؟

-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای بشردوستانه استرالیا

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]