حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ _ اضافه شدن ظرفیت ویزای ۱۹۰ در ایالت‌های Sa,Tas, Vic/-امکان گذراندن دوره‌یProfessional Year روی ویزای ساب‌کلاس ۴۰۸/_لغو اجازه‌ی کار تمام وقت دانشجویان از اول جولای ۲۰۲۳/-قابل تجدیدنظر شدن ویزاهای پارتنر ساب‌کلاس ۳۰۹ از طرف اپلیکنت/-پروسه‌ی زمانی رسیدگی به ویزاهای ساب‌کلاس ۱۹۰/-نحوه‌ی محاسبه‌ی امتیاز سابقه کار در ویزاهای مهارتی -\پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ _ اضافه شدن ظرفیت ویزای ۱۹۰ در ایالت‌های Sa,Tas, Vic/-امکان گذراندن دوره‌یProfessional Year روی ویزای ساب‌کلاس ۴۰۸/_لغو اجازه‌ی کار تمام وقت دانشجویان از اول جولای ۲۰۲۳/-قابل تجدیدنظر شدن ویزاهای پارتنر ساب‌کلاس ۳۰۹ از طرف اپلیکنت/-پروسه‌ی زمانی رسیدگی به ویزاهای ساب‌کلاس ۱۹۰/-نحوه‌ی محاسبه‌ی امتیاز سابقه کار در ویزاهای مهارتی -\پاسخ به سوالات

17/04/2023  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ _ اضافه شدن ظرفیت ویزای ۱۹۰ در ایالت‌های Sa,Tas, Vic/-امکان گذراندن دوره‌یProfessional Year روی ویزای ساب‌کلاس ۴۰۸/_لغو اجازه‌ی کار تمام وقت دانشجویان از اول جولای ۲۰۲۳/-قابل تجدیدنظر شدن ویزاهای پارتنر ساب‌کلاس ۳۰۹ از طرف اپلیکنت/-پروسه‌ی زمانی رسیدگی به ویزاهای ساب‌کلاس ۱۹۰/-نحوه‌ی محاسبه‌ی امتیاز سابقه کار در ویزاهای مهارتی -\پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

_ اضافه شدن ظرفیت ویزای ۱۹۰ در ایالت‌های Sa,Tas, Vic

-امکان گذراندن دوره‌یProfessional Year روی ویزای ساب‌کلاس ۴۰۸

_لغو اجازه‌ی کار تمام وقت دانشجویان از اول جولای ۲۰۲۳

-قابل تجدیدنظر شدن ویزاهای پارتنر ساب‌کلاس ۳۰۹ از طرف اپلیکنت

-پروسه‌ی زمانی رسیدگی به ویزاهای ساب‌کلاس ۱۹۰

-نحوه‌ی محاسبه‌ی امتیاز سابقه کار در ویزاهای مهارتی 

پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]