حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-احتمال بسته شدن بعضی از ویزاهای استرالیا از جمله گلوبال تلنت و بیزینسی/-تصمیم دادگاه عالی استرالیا و تاثیر مثبت آن برای کسانی که از شخص وزیر مهاجرت تقاضای کمک می‌کنند/-تسهیل شرایط اخذ ویزا برای کسانی که مورد خشونت خانوادگی قرار می‌گیرند/-آخرین اخبار ایالتی و افزایش ظرفیت تاسمانیا برای ویزاهای ساب‌کلاس ۱۹۰/-آیا در مقایسه با ویزاهای استرالیا اخذ ویزاهای انگلیس آسان‌تر و سریعتر است؟/-آیا کسانی که از طریق جزیره‌ی اشمور وارد استرالیا شدند می‌توانند برای اقامت دائم ساب‌کلاس ۸۵۱ اقدام کنند؟/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-احتمال بسته شدن بعضی از ویزاهای استرالیا از جمله گلوبال تلنت و بیزینسی/-تصمیم دادگاه عالی استرالیا و تاثیر مثبت آن برای کسانی که از شخص وزیر مهاجرت تقاضای کمک می‌کنند/-تسهیل شرایط اخذ ویزا برای کسانی که مورد خشونت خانوادگی قرار می‌گیرند/-آخرین اخبار ایالتی و افزایش ظرفیت تاسمانیا برای ویزاهای ساب‌کلاس ۱۹۰/-آیا در مقایسه با ویزاهای استرالیا اخذ ویزاهای انگلیس آسان‌تر و سریعتر است؟/-آیا کسانی که از طریق جزیره‌ی اشمور وارد استرالیا شدند می‌توانند برای اقامت دائم ساب‌کلاس ۸۵۱ اقدام کنند؟/- پاسخ به سوالات

19/04/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-احتمال بسته شدن بعضی از ویزاهای استرالیا از جمله گلوبال تلنت و بیزینسی/-تصمیم دادگاه عالی استرالیا و تاثیر مثبت آن برای کسانی که از شخص وزیر مهاجرت تقاضای کمک می‌کنند/-تسهیل شرایط اخذ ویزا برای کسانی که مورد خشونت خانوادگی قرار می‌گیرند/-آخرین اخبار ایالتی و افزایش ظرفیت تاسمانیا برای ویزاهای ساب‌کلاس ۱۹۰/-آیا در مقایسه با ویزاهای استرالیا اخذ ویزاهای انگلیس آسان‌تر و سریعتر است؟/-آیا کسانی که از طریق جزیره‌ی اشمور وارد استرالیا شدند می‌توانند برای اقامت دائم ساب‌کلاس ۸۵۱ اقدام کنند؟/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-احتمال بسته شدن بعضی از ویزاهای استرالیا از جمله گلوبال تلنت و بیزینسی

-تصمیم دادگاه عالی استرالیا و تاثیر مثبت آن برای کسانی که از شخص وزیر مهاجرت تقاضای کمک می‌کنند

-تسهیل شرایط اخذ ویزا برای کسانی که مورد خشونت خانوادگی قرار می‌گیرند

-آخرین اخبار ایالتی و افزایش ظرفیت تاسمانیا برای ویزاهای ساب‌کلاس ۱۹۰

-آیا در مقایسه با ویزاهای استرالیا اخذ ویزاهای انگلیس آسان‌تر و سریعتر است؟

-آیا کسانی که از طریق جزیره‌ی اشمور وارد استرالیا شدند می‌توانند برای اقامت دائم ساب‌کلاس ۸۵۱ اقدام کنند؟

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]