حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-خبر خوب از تصمیم اخیر دادگاه عالی استرالیا در مورد درخواست از وزیر/-توضیحاتی در مورد نامه‌های اخیری که از اداره مهاجرت فرستاده میشود برای افرادی که با قایق وارد جزایر اشمور و کارتیر شده‌اند/-راحت تر کردن اثبات خشونت خانگی در صورت وقوع/-طولانی تر شدن مدت زمان بررسی ویزاهای والدین کانتریبیوتری/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-خبر خوب از تصمیم اخیر دادگاه عالی استرالیا در مورد درخواست از وزیر/-توضیحاتی در مورد نامه‌های اخیری که از اداره مهاجرت فرستاده میشود برای افرادی که با قایق وارد جزایر اشمور و کارتیر شده‌اند/-راحت تر کردن اثبات خشونت خانگی در صورت وقوع/-طولانی تر شدن مدت زمان بررسی ویزاهای والدین کانتریبیوتری/- پاسخ به سوالات

24/04/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-خبر خوب از تصمیم اخیر دادگاه عالی استرالیا در مورد درخواست از وزیر/-توضیحاتی در مورد نامه‌های اخیری که از اداره مهاجرت فرستاده میشود برای افرادی که با قایق وارد جزایر اشمور و کارتیر شده‌اند/-راحت تر کردن اثبات خشونت خانگی در صورت وقوع/-طولانی تر شدن مدت زمان بررسی ویزاهای والدین کانتریبیوتری/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

-خبر خوب از تصمیم اخیر دادگاه عالی استرالیا در مورد درخواست از وزیر

-توضیحاتی در مورد نامه‌های اخیری که از اداره مهاجرت فرستاده میشود برای افرادی که با قایق وارد جزایر اشمور و کارتیر شده‌اند

-راحت تر کردن اثبات خشونت خانگی در صورت وقوع

-طولانی تر شدن مدت زمان بررسی ویزاهای والدین کانتریبیوتری

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]