حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-بزودی پاسپورت استرالیایی را می‌توان بصورت آنلاین تعویض کرد/-شهروندان نیوزلندی از زمان ورود به استرالیا بعنوان پرمنت رزیدنت استرالیا محسوب می‌شوند/-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/-آیا باردار بودن فرد می‌تواند در تسریع بررسی پرونده‌های پارتنری تاثیر گذار باشد؟/-اطلاعاتی در رابطه با ویزای EB3 آمریکا/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-بزودی پاسپورت استرالیایی را می‌توان بصورت آنلاین تعویض کرد/-شهروندان نیوزلندی از زمان ورود به استرالیا بعنوان پرمنت رزیدنت استرالیا محسوب می‌شوند/-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/-آیا باردار بودن فرد می‌تواند در تسریع بررسی پرونده‌های پارتنری تاثیر گذار باشد؟/-اطلاعاتی در رابطه با ویزای EB3 آمریکا/- پاسخ به سوالات

26/04/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-بزودی پاسپورت استرالیایی را می‌توان بصورت آنلاین تعویض کرد/-شهروندان نیوزلندی از زمان ورود به استرالیا بعنوان پرمنت رزیدنت استرالیا محسوب می‌شوند/-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/-آیا باردار بودن فرد می‌تواند در تسریع بررسی پرونده‌های پارتنری تاثیر گذار باشد؟/-اطلاعاتی در رابطه با ویزای EB3 آمریکا/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

-بزودی پاسپورت استرالیایی را می‌توان بصورت آنلاین تعویض کرد

-شهروندان نیوزلندی از زمان ورود به استرالیا بعنوان پرمنت رزیدنت استرالیا محسوب می‌شوند

-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی

-آیا باردار بودن فرد می‌تواند در تسریع بررسی پرونده‌های پارتنری تاثیر گذار باشد؟

-اطلاعاتی در رابطه با ویزای EB3 آمریکا

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]