حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- آیا شرط عدم سفر به کشور مبدا در ویزاهای دایم سابکلاس ۸۵۱ وجود دارد؟/-در چه مواردی ارایه اطلاعات غلط نتیجه منفی در درخواست ویزا دارد؟/-توضیحاتی در مورد گزارش اداره آمار استرالیا در مورد تعداد افراد با ویزاهای موقت در استرالیا/-توضیحاتی در مورد گزارش کمیته بررسی سیستم مهاجرتی استرالیا/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- آیا شرط عدم سفر به کشور مبدا در ویزاهای دایم سابکلاس ۸۵۱ وجود دارد؟/-در چه مواردی ارایه اطلاعات غلط نتیجه منفی در درخواست ویزا دارد؟/-توضیحاتی در مورد گزارش اداره آمار استرالیا در مورد تعداد افراد با ویزاهای موقت در استرالیا/-توضیحاتی در مورد گزارش کمیته بررسی سیستم مهاجرتی استرالیا/- پاسخ به سوالات

07/05/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- آیا شرط عدم سفر به کشور مبدا در ویزاهای دایم سابکلاس ۸۵۱ وجود دارد؟/-در چه مواردی ارایه اطلاعات غلط نتیجه منفی در درخواست ویزا دارد؟/-توضیحاتی در مورد گزارش اداره آمار استرالیا در مورد تعداد افراد با ویزاهای موقت در استرالیا/-توضیحاتی در مورد گزارش کمیته بررسی سیستم مهاجرتی استرالیا/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

- آیا شرط عدم سفر به کشور مبدا در ویزاهای دایم سابکلاس ۸۵۱ وجود دارد؟

-در چه مواردی ارایه اطلاعات غلط نتیجه منفی در درخواست ویزا دارد؟

-توضیحاتی در مورد گزارش اداره آمار استرالیا در مورد تعداد افراد با ویزاهای موقت در استرالیا

-توضیحاتی در مورد گزارش کمیته بررسی سیستم مهاجرتی استرالیا

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]