حقوقی

مهاجرت به استرالیا - پیک مپ اسکیل ورکر مخصوص ویزای کار استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت آقای مصطفی هماپور/ پیک مپ اسکیل ورکر / -قسمت دهم - تعیین قطعی مسیر شغلی در استرالیا از ایران با روش PathFinder

مهاجرت به استرالیا - پیک مپ اسکیل ورکر مخصوص ویزای کار استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت آقای مصطفی هماپور/   پیک مپ اسکیل ورکر / -قسمت دهم - تعیین قطعی مسیر شغلی در استرالیا از ایران با روش PathFinder

08/05/2023  مهاجرت به استرالیا - پیک مپ اسکیل ورکر مخصوص ویزای کار استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت آقای مصطفی هماپور/ پیک مپ اسکیل ورکر / -قسمت دهم - تعیین قطعی مسیر شغلی در استرالیا از ایران با روش PathFinder


مهاجرت به استرالیا 

پیک مپ اسکیل ورکر مخصوص ویزای کار استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت آقای مصطفی هماپور

پیک مپ اسکیل ورکر 

-قسمت دهم - تعیین قطعی مسیر شغلی در استرالیا از ایران با روش PathFinder

پیک مپ، روش مدرن مهاجرت به استرالیا از شروع تا پاسپورت است.

- آیا با ویزای اسکیل ورکر می توانم کسب و کار راه بیندازم؟
- از ایران چه کارهایی می توانم انحام دهم تا شغل مطلوب خودم را پیدا کنم؟
- روش PathFinder چیست؟

#رادیونشاط..ناهید امامی