حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ - اعلام ظرفیت ویزاهای اقامت دائم و برنامه مهاجرتی سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴/ -خبر خوب امکان اقدام برای ویزای ۱۸۶ برای دارندگان ویزای ۴۸۲ در لیست کوتاه مدت/-شرایط کنونی ایالتها در رابطه با ویزاهای مهارتی/-رفع محدودیت ساعات کاری برای دانشجویان شاغل در Aged Care/-تسهیل اقدام برای ویزای ۴۸۲ برای کارکنان Aged care/--افزایش حداقل حقوق معین شده برای متقاضیان ویزاهای سابکلاس ۴۸۲ و ۱۹۱ -\پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ - اعلام ظرفیت ویزاهای اقامت دائم و برنامه مهاجرتی سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴/ -خبر خوب امکان اقدام برای ویزای ۱۸۶ برای دارندگان ویزای ۴۸۲ در لیست کوتاه مدت/-شرایط کنونی ایالتها در رابطه با ویزاهای مهارتی/-رفع محدودیت ساعات کاری برای دانشجویان شاغل در Aged Care/-تسهیل اقدام برای ویزای ۴۸۲ برای کارکنان Aged care/--افزایش حداقل حقوق معین شده برای متقاضیان ویزاهای سابکلاس ۴۸۲ و ۱۹۱ -\پاسخ به سوالات

16/05/2023  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ - اعلام ظرفیت ویزاهای اقامت دائم و برنامه مهاجرتی سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴/ -خبر خوب امکان اقدام برای ویزای ۱۸۶ برای دارندگان ویزای ۴۸۲ در لیست کوتاه مدت/-شرایط کنونی ایالتها در رابطه با ویزاهای مهارتی/-رفع محدودیت ساعات کاری برای دانشجویان شاغل در Aged Care/-تسهیل اقدام برای ویزای ۴۸۲ برای کارکنان Aged care/--افزایش حداقل حقوق معین شده برای متقاضیان ویزاهای سابکلاس ۴۸۲ و ۱۹۱ -\پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

- اعلام ظرفیت ویزاهای اقامت دائم و برنامه مهاجرتی سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴

-خبر خوب امکان اقدام برای ویزای ۱۸۶ برای دارندگان ویزای ۴۸۲ در لیست کوتاه مدت

-شرایط کنونی ایالتها در رابطه با ویزاهای مهارتی

-رفع محدودیت ساعات کاری برای دانشجویان شاغل در Aged Care

-تسهیل اقدام برای ویزای ۴۸۲ برای کارکنان Aged care

-افزایش حداقل حقوق معین شده برای متقاضیان ویزاهای سابکلاس ۴۸۲ و ۱۹۱ 

پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]