حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-بررسی برنامه مهاجرتی استرالیا برای سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴/-کم شدن ظرفیت ویزاهای بیزنسی برای سال مالی آینده/-افزایش هزینه ویزاها از اول جولای/-نامحدود شدن ساعات کاری دانشجویان شاغل در بخش Aged Care تا آخر دسامبر ۲۰۲۳ /- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-بررسی برنامه مهاجرتی استرالیا برای سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴/-کم شدن ظرفیت ویزاهای بیزنسی برای سال مالی آینده/-افزایش هزینه ویزاها از اول جولای/-نامحدود شدن ساعات کاری دانشجویان شاغل در بخش Aged Care تا آخر دسامبر ۲۰۲۳ /- پاسخ به سوالات

22/05/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-بررسی برنامه مهاجرتی استرالیا برای سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴/-کم شدن ظرفیت ویزاهای بیزنسی برای سال مالی آینده/-افزایش هزینه ویزاها از اول جولای/-نامحدود شدن ساعات کاری دانشجویان شاغل در بخش Aged Care تا آخر دسامبر ۲۰۲۳ /- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

-بررسی برنامه مهاجرتی استرالیا برای سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴/-کم شدن ظرفیت ویزاهای بیزنسی برای سال مالی آینده

-افزایش هزینه ویزاها از اول جولای

-نامحدود شدن ساعات کاری دانشجویان شاغل در بخش Aged Care تا آخر دسامبر ۲۰۲۳ 

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]