اجتماعی

قوانين جديد كار كردن از منزل برای کارمندان، بیزینس‌های کوچک و شرکت‌ها در استرالیا/گفتگو با خانم سارا جلاليان اصل مدير شركت

قوانين جديد كار كردن از منزل برای کارمندان، بیزینس‌های کوچک و شرکت‌ها در استرالیا/گفتگو با خانم سارا جلاليان اصل مدير شركت

22/05/2023  قوانين جديد كار كردن از منزل برای کارمندان، بیزینس‌های کوچک و شرکت‌ها در استرالیا/گفتگو با خانم سارا جلاليان اصل مدير شركت


قوانين جديد كار كردن از منزل برای کارمندان، بیزینس‌های کوچک و شرکت‌ها در استرالیا

گفتگو با خانم سارا جلاليان اصل مدير شركت Totally loaded financial group operating as SPEC Accounting

#رادیونشاط...ناهید امامی