حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / - تحلیل نتایج غیر رسمی راند دعوت‌نامه‌های ویزاهای مهارتی ماه می/- ظرفیت ویزاهای والدین و پیش‌بینی زمان بررسی این پروند‌ه‌ها/- آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/- آیا برای ویزای ۱۸۸ امکان Fast Track وجود دارد؟/- چرا زمان بررسی پرونده‌های ویزاهای همسری شهروندان افغانستان بسیار طولانی شده است؟

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی  / - تحلیل نتایج غیر رسمی راند دعوت‌نامه‌های ویزاهای مهارتی ماه می/- ظرفیت ویزاهای والدین و پیش‌بینی زمان بررسی این پروند‌ه‌ها/- آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/- آیا برای ویزای ۱۸۸ امکان Fast Track وجود دارد؟/- چرا زمان بررسی پرونده‌های ویزاهای همسری شهروندان افغانستان بسیار طولانی شده است؟

31/05/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / - تحلیل نتایج غیر رسمی راند دعوت‌نامه‌های ویزاهای مهارتی ماه می/- ظرفیت ویزاهای والدین و پیش‌بینی زمان بررسی این پروند‌ه‌ها/- آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/- آیا برای ویزای ۱۸۸ امکان Fast Track وجود دارد؟/- چرا زمان بررسی پرونده‌های ویزاهای همسری شهروندان افغانستان بسیار طولانی شده است؟


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- تحلیل نتایج غیر رسمی راند دعوت‌نامه‌های ویزاهای مهارتی ماه می

- ظرفیت ویزاهای والدین و پیش‌بینی زمان بررسی این پروند‌ه‌ها

- آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی

- آیا برای ویزای ۱۸۸ امکان Fast Track وجود دارد؟

- چرا زمان بررسی پرونده‌های ویزاهای همسری شهروندان افغانستان بسیار طولانی شده است؟ 

-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای بشردوستانه CSP

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]