حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد راند دعوتی ویزاهای مهارتی در ماه می/-توضیحاتی برای افرادی که باقایق آمده‌اند و هنوز بررسی ویزای اولیه‌شان تمام نشده/-توضیحاتی در مورد مدت زمان بررسی ویزاهای والدین/-آیا برای انجام مرحله دایم ویزاهای پارتنر باید منتظر ایمیل اداره مهاجرت بود؟ /- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد راند دعوتی ویزاهای مهارتی در ماه می/-توضیحاتی برای افرادی که باقایق آمده‌اند و هنوز بررسی ویزای اولیه‌شان تمام نشده/-توضیحاتی در مورد مدت زمان بررسی ویزاهای والدین/-آیا برای انجام مرحله دایم ویزاهای پارتنر باید منتظر ایمیل اداره مهاجرت بود؟ /- پاسخ به سوالات

04/06/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد راند دعوتی ویزاهای مهارتی در ماه می/-توضیحاتی برای افرادی که باقایق آمده‌اند و هنوز بررسی ویزای اولیه‌شان تمام نشده/-توضیحاتی در مورد مدت زمان بررسی ویزاهای والدین/-آیا برای انجام مرحله دایم ویزاهای پارتنر باید منتظر ایمیل اداره مهاجرت بود؟ /- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

-توضیحاتی در مورد راند دعوتی ویزاهای مهارتی در ماه می

-توضیحاتی برای افرادی که باقایق آمده‌اند و هنوز بررسی ویزای اولیه‌شان تمام نشده

-توضیحاتی در مورد مدت زمان بررسی ویزاهای والدین

-آیا برای انجام مرحله دایم ویزاهای پارتنر باید منتظر ایمیل اداره مهاجرت بود؟

پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]