حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ - تغییرات ویزای فارغ التحصیلی سابکلاس ۴۸۵ از اول جولای/-بررسی راند دعوتنامه ی ماه می ویزاهای مهارتی/-تاکید اداره ازریابی مشاغل فنی بر ارائه کامل مدارک در زمان لاج اپلیکیشن/-تاثیر کاهش ظرفیت ویزاهای بیزینسی بر زمان صدور این ویزاها -\پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ - تغییرات ویزای فارغ التحصیلی سابکلاس ۴۸۵ از اول جولای/-بررسی راند دعوتنامه ی ماه می ویزاهای مهارتی/-تاکید اداره ازریابی مشاغل فنی بر ارائه کامل مدارک در زمان لاج اپلیکیشن/-تاثیر کاهش ظرفیت ویزاهای بیزینسی بر زمان صدور این ویزاها -\پاسخ به سوالات

11/06/2023  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ - تغییرات ویزای فارغ التحصیلی سابکلاس ۴۸۵ از اول جولای/-بررسی راند دعوتنامه ی ماه می ویزاهای مهارتی/-تاکید اداره ازریابی مشاغل فنی بر ارائه کامل مدارک در زمان لاج اپلیکیشن/-تاثیر کاهش ظرفیت ویزاهای بیزینسی بر زمان صدور این ویزاها -\پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

- تغییرات ویزای فارغ التحصیلی سابکلاس ۴۸۵ از اول جولای

-بررسی راند دعوتنامه ی ماه می ویزاهای مهارتی

-تاکید اداره ازریابی مشاغل فنی بر ارائه کامل مدارک در زمان لاج اپلیکیشن

-تاثیر کاهش ظرفیت ویزاهای بیزینسی بر زمان صدور این ویزاها

پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]