حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / - بزودی کسانی که ویزای کاری ۴۸۲ دارند به جای ۶۰ روز می‌توانند تا ۶ ماه بدون کارفرما در استرالیا بمانند/-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی /-هشدار در مورد نحوه‌ی تکمیل فرم‌های سیتیزن شیپ/-آیا با رشته‌ی مهندسی برق می توان برای رشته‌ی مدیریت پروژه ساختمانی اقدام کرد؟/-اطلاعاتی در رابطه با ویزای بشردوستانه‌ی ساب‌کلاس ۲۰۲/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / - بزودی کسانی که ویزای کاری ۴۸۲ دارند به جای ۶۰ روز می‌توانند تا ۶ ماه بدون کارفرما در استرالیا بمانند/-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی /-هشدار در مورد نحوه‌ی تکمیل فرم‌های سیتیزن شیپ/-آیا با رشته‌ی مهندسی برق  می توان برای رشته‌ی مدیریت پروژه ساختمانی  اقدام کرد؟/-اطلاعاتی در رابطه با ویزای بشردوستانه‌ی ساب‌کلاس ۲۰۲/- پاسخ به سوالات

15/06/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / - بزودی کسانی که ویزای کاری ۴۸۲ دارند به جای ۶۰ روز می‌توانند تا ۶ ماه بدون کارفرما در استرالیا بمانند/-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی /-هشدار در مورد نحوه‌ی تکمیل فرم‌های سیتیزن شیپ/-آیا با رشته‌ی مهندسی برق می توان برای رشته‌ی مدیریت پروژه ساختمانی اقدام کرد؟/-اطلاعاتی در رابطه با ویزای بشردوستانه‌ی ساب‌کلاس ۲۰۲/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- بزودی کسانی که ویزای کاری ۴۸۲ دارند به جای ۶۰ روز می‌توانند تا ۶ ماه بدون کارفرما در استرالیا بمانند

-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی 

-هشدار در مورد نحوه‌ی تکمیل فرم‌های سیتیزن شیپ

-آیا با رشته‌ی مهندسی برق می توان برای رشته‌ی مدیریت پروژه ساختمانی اقدام کرد؟

-اطلاعاتی در رابطه با ویزای بشردوستانه‌ی ساب‌کلاس ۲۰۲

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]