ورزش

در قلمرو ورزش قسمت233- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...ناهید امامی

در قلمرو ورزش قسمت233- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...ناهید امامی

22/06/2023  در قلمرو ورزش قسمت233- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...ناهید امامی


در قلمرو ورزش قسمت233

بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

رادیو نشاط...ناهید امامی

-فوتبال ایران؛ نکونام از موانع سیاسی گذشت و سرمربی استقلال شد
چه افرادی با حضور نکونام در استقلال مخالف بودند؟
فشار هواداران استقلال، حکومت را به عقب نشینی وادار کرد
پشت پرده اتهام به علی کریمی توسط خواهرش چیست؟
سو استفاده از خواهر برای بدنام کردن برادر!
تیم ایران قهرمان تورنمنت ضعیف کافا شد
بازی‌هایی که فقط به درد آمار می خورد!