حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - توضیحاتی در مورد افزایش هزینه‌های ویزا و سیتیزنشیپ و دادگاه‌های تجدید نظر از اول جولای/- بررسی تغییرات مهاجرتی که از اول جولای اتفاق می‌افتد/-توضیحات اداره مهاجرت در مورد نداشتن محدودیت درآمد برای دارندگان ویزای ۴۹۱ و ۴۹۴/-آیا داشتن سرطان، تاثیر منفی در صدور ویزاهای پناهندگی می‌گذارد؟/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - توضیحاتی در مورد افزایش هزینه‌های ویزا و سیتیزنشیپ و دادگاه‌های تجدید نظر از اول جولای/- بررسی تغییرات مهاجرتی که از اول جولای اتفاق می‌افتد/-توضیحات اداره مهاجرت در مورد نداشتن محدودیت درآمد برای دارندگان ویزای ۴۹۱ و ۴۹۴/-آیا داشتن سرطان، تاثیر منفی در صدور ویزاهای پناهندگی می‌گذارد؟/- پاسخ به سوالات

25/06/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - توضیحاتی در مورد افزایش هزینه‌های ویزا و سیتیزنشیپ و دادگاه‌های تجدید نظر از اول جولای/- بررسی تغییرات مهاجرتی که از اول جولای اتفاق می‌افتد/-توضیحات اداره مهاجرت در مورد نداشتن محدودیت درآمد برای دارندگان ویزای ۴۹۱ و ۴۹۴/-آیا داشتن سرطان، تاثیر منفی در صدور ویزاهای پناهندگی می‌گذارد؟/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

- توضیحاتی در مورد افزایش هزینه‌های ویزا و سیتیزنشیپ و دادگاه‌های تجدید نظر از اول جولای

- بررسی تغییرات مهاجرتی که از اول جولای اتفاق می‌افتد

-توضیحات اداره مهاجرت در مورد نداشتن محدودیت درآمد برای دارندگان ویزای ۴۹۱ و ۴۹۴

-آیا داشتن سرطان، تاثیر منفی در صدور ویزاهای پناهندگی می‌گذارد؟

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]